Magyarszombatfa

 

Magyarszombatfa község címere
(Vas megye)

Magyarszombatfa község régi település. Nevének első említéseivel már 1366-tól találkozunk az oklevelekben. Ennek ellenére nincsenek dokumentumai annak, hogy a község a középkorban címert használt volna. Sajnálatos módo: nem található meg a pecsétje sem a Mária Terézia uralkodása idején keletkezett urbariális iratanyagban, sem pedig a II. József kori közigazgatási akták között.
A címer és pecséttani szakirodalom szerint a községek általában a XVIII-XIX. század fordulóján, vették használatba első címeres pecsétjeiket. Ennek a megállapításnak megfelelően Magyarszombatfa község pecsétjei is a XIX. sz-i főszolgabírói iratokban bukkannak fel.

Magyarszombatfa község első pecsétje negatív vésetü kerek alakú közepében egy köbástya látható, körülötte kurzív írással a 'Szombatfai helység pecsétje' köriratot betűzhetjük ki. (1.melléklet) A pecsétet festéklenyomatos formában is használták (2. melléklet)
Gödörháza község pecsétjének lenyomatait az 1860-as községi kataszteri térképek hitelesítési záradékában tanulmányozhatjuk. A kerek alakú pecsétlenyomat közepén ' G H ' monogram látható. (3. melléklet) A betűk a 'Gödörháza Helység' szavak rövidítésének tekinthetők.
Az 1978-ban egyesített; két község pecsétnyomói az egész XIX. sz. végéig használatban maradtak.

Vas megyében, 1907-ben végezték el a községek névtörzskönyvezését. Szombatfa községet ettől kezdve Magyarszombatfának nevezik, Gödörháza község neve változatlan maradt. Ebből az alkalomból minden község új pecsétnyomót készíttetett. Sajnos Magyarszombatfa nem alkotott címeres pecsétet, régi szimbólumának megtartását nem tartotta szükségesnek az akkori képviselő testület. Gödörházával egyetemben egyszerű pecséteket csináltattak, melyek körirata: VAS VÁRMEGYE GÖDÖRHÁZA (ül.) MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG 1907. lett. (4. és 5. melléklet)
1950-ben a tanácsok megalakulásakor a községi címerek használatát belügyminiszteri rendelettel eltörölték, a tanácsok a népköztársasági címere: bélyegzőket használhatták. így nem lehet csodálkozni azon, hogy a több min fél évszázados címernélküliség után a régi szimbólumok teljes feledésbe merültek.
Az előkerült dokumentumok - Szombatfa község bástyát, és Gödörháza község monogramot tartalmazó pecsétjei - alapján a községi képviselő testületnek az alábbi címertervek egyikének elfogadását javasoljuk:
 
 

The Coat-of-Arms of the Village of Magyarszombatfa
(The County of Vas)

The village of Magyarszombatfa is an old settlement. The first mention of its name goes back to documents of 1366. In spite of this fact there is no firm evidence that the settlement used a coat of arms of its own as early as the Middle Ages. Unfortunately, its seal was not found either in the well-known tenement-related records of Empress Maria Theresia or among the administrative papers of Emperor Joseph II.
As it is attested by heraldic and sygillographic evidence most Hunagrian settlements created and began to use their own coated seals at the turn of the 18th and 19th centuries. Consequently, it was the 19th century papers of the county’s chief constable, in which the seal of Magyarszombatfa got first used.
The settlement’s first seal had a round shape, in which the charge of a tower was borne and it was made of stone. The legend around the charge read: ’Szombatfai helység pecsétje’, that is the seal of the village of Szombatfa. The seal was used as a print.
The prints of the village of Gödörháza can be seen in the postscriptum of the authorization documents of 1860 in contemporary land maps. In the centre of a round seal the initials ’G H’ are borne. The letters stand for the words ’Gödörháza Helység’, that is the village of Gödörháza. The two villages got administratively united in 1978 and their sealed prints remained in use until as late as the end of the 19th century.
The settlements of Vas County were first officially registered in 1907. In was on this occasion that the village of Szombatfa was renamed Magyarszombatfa. The name of the village of Gödörháza remained unchanged. All settlements had a new seal made in this period. Unfortunately, Magyarszombatfa missed this opportunity. The members of the local government of that period failed to see the importance of the creation of a local emblem. The members of the contemporary local government of Magyarszombatfa, as well as the leaders of Gödörháza had very plain seals made with the legends VAS VÁRMEGYE GÖDÖRHÁZA and MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG 1907. (Gödörháza, Vas County and the Village of Magyarszombatfa, 1907.)
In 1950, when, following the Soviet model, local councils were nationwide established, the minister of the Interior banned the use of local coats of arms. Only one seal was allowed for official use, and it was the one decorated with the coat of arms of the Hungarian Peoples’ Republic. Thus, following a period of neglect of 50 years the old symbols have all been forgotten.
On the basis of old documents sealed with the emblems of Szombatfa, bearing a tower, and the seal of Gödörháza, bearing the initials of the settlement’s name, the members of the contemporary local government have made a proposal for the creation of Magyarszombartfa’s contemporary coat of arms.