Megyer

 

Megyer község címere
(Veszprém megye)

A címer álló helyzetű süvegezett, háromszögű pajzs.

Az arany süveg közepén egy lebegő, veres szívből kinövő, három természetes ábrázolású tulipán látható. A középső tulipán fölfelé növő egyenes, zöld szárát, jobból-balról egy-egy enyhén hullámosan felfelé hajló, zöld levél övezi. E tulipán veres, háromszirmú virága kissé nagyobb a másik kettőnél. A két szélső, háromszirmú, veres tulipán zöld szára ívesen lefelé hajlik, ezért a két virág jobb-és bal haránt irányban lefelé mutat.

A süveg feletti pajzsmező veres. A süvegtől jobbra a címer felső részén három ölbe fogott hegyével felfelé néző arany nyílvessző lebeg. A süvegtől balra három ölbe fogott álló helyzetű, lebegő arany búzaszál látható.

A CÍMER MAGYARÁZATA

Megyer ősi, honfoglalás kori település, nevének első okleveles említése 1332-ből maradt fenn. A község nevét a törzsszövetségre lépett honfoglaló hét magyar törzs közül, a vezető Megyer törzsről kapta. A névadás is bizonyítja, hogy a honfoglaló eleink itt, a Marcal folyó közelében dús legelőjű, lakatlan területre telepedtek meg. A szomszédos falu neve szláv eredetű, mivel már a honfoglalás előtt létezhetett ott egy szláv népességű település.

A címer egyrészt a község eredeti 1864 keletkezett ( Bach korszakbeli) igazoló iratokon fennmaradt viaszpecsét lenyomatból származik. A keltezés nélkül pecsét rajza egy lebegő szívből kinövő három stilizált virágot ábrázol. A rajz két oldalán M és H betűk ( Megyer Helység) olvashatók.

A pecsétből származó stilizált virágok a címerben ezért lettek természetes ábrázolású tulipánok, mivel a tulipánt az ótörököktől még Levédiában átvéve a magyarok hozták be a Kárpát-medencében. Később a középkorban protestáns, magyar vándordiákok révén jutott el Hollandiába, tehát ezt az ősi magyar virágot mi adtuk Európának!

A címer másrészt mesélő címer, mivel elmeséli a község nevét. A süveg feletti három nyílvessző az Árpád vezér által vezetett, honfoglaló Megyer törzs nevére utal.
A három búzaszál az utolsó három évszázadnak állít emléket amely a község lakóinak megmaradását és gyarapodását tette lehetővé.
 
The Coat-of-Arms of the Village of Megyer
(The County of Veszprém)

Triangular shield erect, tierced per tenté.
In the middle of the mitre or, three tulips proper issuing from a heart gules, couped. The stem vert of the middle tulip is surrounded on both sides by a leaf vert, bending upwards. The three-petalled flower, gules of this tulip is bigger than the other two. The stems of the two other three-petalled tulips are bent downwards, thus the two flowers are pointing downwards to the dexter and the sinister.
The field above the high cap is gules. On the dexter side of the high cap, on the upper part of the coat-of-arms three arrows or, couped, corded are pointing upwards. On the sinister side of the high cap three ears-of-wheat or, couped, erect, corded are placed.