Mezőladány

 

Mezőladány község címere
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A négy mezőre osztott címerpajzs felső mezőjében kék alapon fehér templom. A templom jelképezi a kereszténység jelenlétét, a görög katolikus, a református és a római katolikus felekezeteknek a történelem folyamán való békés egymás mellett élését a községben.

A jobb felső negyedben zöld alapon három felekezetet /görög katolikus, református, római katolikus/ szimbolizáló ábrák, amelyek színe ezüst. A szimbólumok alatt stilizált bástya, amelynek színe fehér. Jelentés tartalmuk az alábbi:
Mezőladány jogelőd településein: Őrladányban, Őrmezőn és Endesen a régi források alapján a Honfoglalás idején a Felső-Tisza térségében húzódó és az országot védő gyepűrendszer részét képező kapuk, őrhelyek voltak. A falu egykori lakói azok az őrők voltak, akik a középkori Magyarország határvédelmi rendszerét, az itt húzódó gyepűt szemmel tartották, s az ellenség közeledéséről hírt adtak. Az egyházi jelképek arra utalnak, hogy a három felekezet hívei a történelem folyamán tovább folytatták az ősök által ellátott feladatokat, és mind a mai napig gondoskodnak a község "megvédéséről" a függetlenség és az önállóság megőrzéséről.

A bal alsó mezőben zöld alapon három piros alma, amely utal arra, hogy a mezőgazdaság - és ezen belül a gyümölcstermesztés - volt a megélhetés egyik fő forrása ezen a vidéken. Napjainkban az almatermesztés a lakosság nagy része számára vált a jövedelemszerzés, vagy jövedelem kiegészítés formájává.

A jobb alsó negyedben kék alapon ezüst hal felfelé úszva, amely arra utal, hogy a Tisza és oldalágai /holtágai/ halakban mindig bővelkedtek, és a halászat biztos megélhetést adott az itt letelepedőknek. Korabeli források alapján egy időben Mezőladány volt a környék halászati központja. A címer felett "Mezőladány" felirat.

 
The Coat-of-Arms of the Village of Mezőladány
(The County of Szabolcs-Szatmár-Bereg)

In the upper field azure of the quartered shield a church argent is borne. The church symbolises the presence of Christianity and the peaceful co-existence of Greek Catholics, Calvinists and Roman Catholics during the course of history. The upper dexter field vert bears charges argent, which symbolise the three denominations (Greek Catholic, Calvinist and Roman Catholic). Below the symbols a stylised tower argent is borne.

Their meanings are the following:
Mezőladány is the predecessor in title on its settlements: According to the contemporary sources, during the time of the Hungarian settlement there were gates, watch-posts in Őrladány, Őrmező and Endes, which were parts of the system of defensive lines protecting the country and stretching into the area of the upper Tisza. The inhabitants of the village were those guards, who kept an eye on the defensive lines of Hungary in the Middle Ages as well as reported about the approach of the enemy. The church symbols refer to the fact that the believers of the three religion carried on those tasks done by their ancestors and took charge of the “protection” of the village and the preservation of its independence and separateness.
In the lower sinister field vert three red apples refer to the fact that agriculture – mainly fruit growing – was the main source of living in the area. Nowadays apple growing became the main source of living or a type of supplementary income.
The lower dexter field azure bears a fish, referring to the fact that River Tisza and its backwaters have always been abundant of fish and fishing has always created a safe background for subsistence for those who settled here. According to contemporary sources for a period of time Mezőladány was the fishing centre of the area. Above the shield the motto “Mezőladány” is borne.